ZÁŘÍ 3.9.2018 Slavnostní zahájení nového školního roku 2018/2019
3.9. Slavnostní zahájení nového školního roku. 
7.9. Cvičení v přírodě
13.9. III. třída knihovna
18.9. I. třída knihovna
20.9. II. třída knihovna
24.9. Třídní schůzky od 15.30 hod.
28.9. Státní svátek

ŘÍJEN
3.10. III. a IV. třída Beseda :Než užiješ alkohol, užij svůj mozek
9.10. Planeta Země III. třída Barma vstupné 
9.10. II. třída beseda v knihovně
11.10. I. a II. třída Kdo bydlí v lese. Muzeum Frenštát p.R.
12.10. I. a II. třída Práce policistů, III. a IV. třída Právní odpovědnost dětí
13.11.  kino Frenštát p.R. muzikál Pyšná princezna 

15. – 16.10. Potravinová sbírka
17.10. IV. třída „Trapas nepřežiju“ DK Frenštát p. R.
29.-30.10. Podzimní prázdniny – provoz ŠD bude se souhlasem zřizovatele v době podzimních prázdnin přerušen

LISTOPAD
5.11.    Předprofesní příprava – beseda se zástupci OU a PŠ NJ od 8.30 hod.
8.11.    Předprofesní příprava – exkurze žáků 8.-9. ročníku OU Kelč
10.11.  Vystoupení žáků na přehlídce Motýlek Kopřivnice v 15.00 hod.)
12.11. Pedagogická rada a třídní schůzky od 15.30
13.11. Muzikál Pyšná princezna od 8.30 hod.
15.11.  vernisáž výstavy Vánoční variace DK 15.00 hod.
20.11. knihovna I. třída 
21.11.  DK Leporelo Dějiny udatného národa II.-IV. třída mezi 10.00-11.40
22.11. proj. vyuč. Poznávejte význam. osobnosti Muzeum Fren.7.-9.r. v 10.15
28.11. Den otevřených dveří ZŠ Tyršova 913 9.00-17.00 hod.
29.11. Den otevřených dveří Hotelová škola Fren. 9.00-17.00 hod. 

PROSINEC
4.12. I. třída Kamarádi v Betlémě
5.12. Čertovská nadílka
7.12. Zahájení plaveckého výcviku
18.12. I. -IV. třída kino „Když draka bolí hlava“
20.12.Muzeum Fren. proj.vyuč. Tichá noc 
22.12. – 2.1.2019 vánoční prázdniny

LEDEN
4.1.  projektové vyučování Zdravá5 – přeloženo na 10.5.2019
8.1.  knihovna I. 
10.1. rediagnostika SPC Kpt. Vajdy Ostrava
16.1. TEPLÁKOVÝ DEN 
21.1. pg. rada a třídní schůzky od 15.30 hod.
24.1. Knihovna II. třída
30.1. Den otevřených dveří  Hotelová škola FRENŠTÁT  9.00 -17.00
31.1. Předání vysvědčení za I. pololetí, vyučování do 12.35 ho

ÚNOR
1.2. pololetní prázdniny
18.2. rediagnostika SPC NJ II. a IV. třída 
20.2. rediagnostika SPC NJ III. třída
21.2. vyučování ukončeno z organizačních důvodů v 11.40 hod
25.2.-3.3. jarní prázdniny


BŘEZEN
5.3. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 8.00 -12.00 HOD.

DUBEN
8.4.  pg. rada a třídní schůzky od 15.30 hod.

10.4. ZÁPIS DO 1. TŘÍDY 8.00-10.00 a 13.00-15.00
17.4. Na kole dětem – beseda od 8.00 hod. 
18.4. velikonoční prázdniny

KVĚTEN

10.5. Zdravá5 I.+II. 2.-3. hodina, III.+IV. 4.-5. hodina

ČERVEN
17.6. pg. rada a třídní schůzky od 15.30 hod.


    

 

 

 

 

 

 

 

 

 .