ŘÍJEN
Na základě § 24 odst. 2 a § 165 odst. 1. písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlásila ředitelka školy z důvodu přerušení dodávky elektřiny v ulici Tyršova ve Frenštátě p.R. na den 10.10.2017  volný den pro žáky školy. Žáci v tento den nemají obědy ve školní jídelně. Omlouváme se zákonným zástupcům za neočekávané komplikace.
10.10. avizované divadelní představení pro I. a II. třídu „Ferda Mravenec zrušeno pro přerušení dodávky el. energie v kině
11.10.     projekt. vyuč. Zdravá 5 od 8.00 III. třída
               projekt. vyuč. Zdravá 5 od 10.00 I. a II. třída
               Planeta Země od 10.00 hod  III. třída
19.10.   KNIHOVNA od 8.00 II. třída
24.10.   Studénecký kapřík – I. a II. třída
25.10.   Bazén Kopřivnice – Hry bez hranic I. a II.
26.-27.10. PODZIMNÍ PRÁZDNINY

LISTOPAD
1.11.     projektový den Halloween I. a II. třída + NOCOVÁNÍ VE ŠKOLE
2.11.    kino Frenštát p.R. Outdoorové filmy 10.00 hod. III. třída
6.11.     prezentace OU a PŠ Nový Jičín od 9.00 hod. v budově naší školy
9.11.     Muzeum Frenštát p.R. „Svatý Martin a ti druzí“ 11.00 hod III. třída
13.11.   pg. porada a třídní schůzky 15.30 -16.00 hod.
14.11.   exkurze OU Kelč – pro vybrané žáky III. třídy
16.11.  knihovna Frenštát p.R. II. třída
17
.11.   STÁTNÍ SVÁTEK
23.11.   vernisáž výstavy Vánoční variace 15.00 hod.
2
4.11.   divadlo Čertův švagr III. třída 10.00 hod.
24.11.   výstava zahrádkářů „Adventní čas“ v klubovně DK 
27.11.   konzultace SPC NJ
             canisterapie od 11.00 hod. 
30.11.  beseda prevence kriminality – Trestní zodpovědnost mládeže  III. třída
PROSINEC
1.12.    zahájení adventního losování
6
.12.    Čertovská nadílka od 10.00 hod.
       
    logo intervence Mgr. Gemrotová od 8.00 hod.
7.12.    konzultace SPC Kpt. Vajdy Ostrava
            Den otevřených dveří Hotelová škola Frenštát p.R.
            Společné setkání se zákonnými zástupci – realizace projektu „Ach ty počty“
            na téma rozvoj čtenářských a komunikačních dovedností dětí a tvoření z drátku
            14.00 -16.00 
8.12.   zahájení plaveckého výcviku od 9.30 hod.
11.12.  canisterapie pro vybrané žáky 10.00 -11.00
12.12.  projektové vyučování – tvořivé dílny Vánoce
20.12. vánoční besídka se zákonnými zástupci II. třída od 15.15 hod.
21.12.  filmové představení II. třída
22.12. projektové vyučování Vánoční zvyky a tradice II. třída
23. 12. – 2. 1. VÁNOČNÍ PRÁZDNINY 

 

LEDEN
3.1.  zahájení vyučování po vánočních prázdninách
8.1.  canisterapie pro vybrané žáky

16.1. TEPLÁKOVÝ DEN 
18.1. knihovna II. třída od 8.00 hod.
22.1.  pg. porada a třídní schůzky 15.30 -16.00 hod.
31.1.  předání vysvědčení ; II. třída DEN HRAČEK III. třída DEN DESKOVÝCH HER

ÚNOR
2.2.     POLOLETNÍ PRÁZDNINY 
5.2. canisterapie pro vybrané žáky
6.2.  beseda Jak jsme přišli na svět 1. stupeň od 10.00 hod.
9.2.  beseda Dospívání 7.-9. třída od 11.30 hod.
12.2. BAREVNÝ TÝDEN I. a II. třída
13.2. návštěva knihovny I. třída 8.00 hod.
          beseda Tajemství lásky 5.-7. třída od 10.00 hod.
14.2. projektové vyučování Sv. Valentýn  II. tř.
15.2. návštěva knihovny II. třída
19.-25.2. JARNÍ PRÁZDNINY
26.2. canisterapie pro vybrané žáky
27.2. informační schůzka se sociální pracovnicí SPC NJ od 11.00 v budově naší školy
         – poradenství (omezení právní způsobilosti, důchody,..)
 

BŘEZEN
7.3.   návštěva dětí z MŠ Školská
12.3. beseda Než užiješ alkohol, užij mozek – pro žáky II. stupně od 10.00 hod. – přeloženo z důvodu nemoci lektorky
21.3. nocování s Andersenem I. a II. třída – přeloženo z důvodu nemocnosti dětí
27.3. projektové vyučování I. a II. třída Velikonoce – svátky jara
28.3. vystoupení žáků ke Dni učitelů
29.-30.3. VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY

CANISTERAPIE Z DŮVODU ZDRAVOTNÍCH KOMPLIKACÍ PEJSKA JE DOČASNĚ PŘERUŠENA

DUBEN
9.4.   beseda Než užiješ alkohol, užij mozek – od 10.00hod.  pro žáky II. stupně
10.4. Vítání jara Nový Jičín  I.a II. třída
11.4.  divadelní představení Hrajeme si s kamarády – pro ZŠ spec. a I. stupeň od 10.00 
          zápis do 1. ročníku 13.00 – 16.00 hod.
16.4. třídní schůzky a beseda s PaedDr. Vítkovou pro zákonné zástupce 15.00 – 17.00
          f
ocení žáků – dobrovolní zájemci
20.4. Den země – přispějeme rukou k dílu na Horečkách
25.4. přehlídka technických profesí „Řemeslo má zlaté dno“  III. třída 9.55-12.10
26.4. Revolution train – pro žáky II. stupně od 9.20 hod.

KVĚTEN
3.5.  Májový koncert ZUŠ od 10.45 v DK 
4.5. školní kolo atletického čtyřboje 
11.5. Hry bez hranic – ranč Hermelín NJ – vybraní žáci
15.5. besídka pro maminky od 14.30 hod. 
15.5. okresní kolo Atletického čtyřboje NJ – vybraní žáci
17.5. akademie ZŠ Tyršova 913 od 8.30 hod 
22.5. přírodovědná exkurze žáků III. třídy

30.5. divadlo Ferda mravenec v DK od 10.00 hod. I. a II. třída
31.5. II. knihovna 

ČERVEN
4.-5.6. ředitelské volno 
Na základě § 24 odst. 2 a § 165 odst. 1. písm. a) zákona č. 561/2004 Sb. a § 2 odst. 5 vyhlášky č. 16/2005 Sb. o organizaci školního roku vyhlásila ředitelka školy z důvodu ORGANIZACE OKRESNÍHO KOLA DOPRAVNÍ SOUTĚŽE ŽÁKŮ ZŠ PRAKTICKÝCH, SPECIÁLNÍCH A DĚTSKÝCH CENTER na dny 4.-5.6.2018  volné dny pro žáky školy. Žáci v tento den nemají obědy ve školní jídelně. 
8.6. Den města
14.6. knihovna II. třída od 10.00 hod.
          vernisáž výstavy výtvarných prací a ocenění vítězných prací – DK 15.30 hod.
18.6. FOCENÍ ŽÁKŮ – od 8.00 hod – nezapomeňte se načančat, vzít si něco
           pěkného na sebe,…
           pg. porada a třídní schůzky 15.30 – 16.00 pro pozvané zákonné zástupce 
21.6. školní výlet ZOO Ostrava (v pátek 22.6. alternativní program a zkrácené vyučování
          do 11.40)