ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2017/2018

školní rok 2017/2018 začne ve čtvrtek 4. září 2017
ukončení prvního pololetí ve středu 31. ledna 2018
ukončení školního roku v pátek 29. června 2018
podzimní prázdniny připadnou na čtvrtek 26. října a  pátek 27. října 2017
vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2017 a skončí v úterýí 2. ledna 2018 vyučování začne ve středu 3. ledna 2018
pololetní prázdniny  v pátek 2. února 2018
jarní prázdniny Nový Jičín 19. 2. – 25. 2. 2018
velikonoční prázdniny čtvrtek 29. března a pátek 30. března 2018
hlavní prázdniny od pondělí 2. července 2018 do pátku 31. srpna 2018
školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku