ORGANIZACE ŠKOLNÍHO ROKU 2018/2019

školní rok 2018/2019 začne v pondělí 3. září 2018
ukončení prvního pololetí ve čtvrtek 31. ledna 2019
ukončení školního roku v pátek 29. června 2019
podzimní prázdniny připadnou na pondělí 29. října a  úterý 30. října 2018
vánoční prázdniny budou zahájeny v sobotu 22. prosince 2018 a skončí ve středu 2. ledna 2019 vyučování začne ve čtvrtek 3. ledna 2019
pololetní prázdniny  v pátek 1. února 2019
jarní prázdniny Nový Jičín 25.2. – 3.3. 2019
velikonoční prázdniny čtvrtek 18. dubna a pátek 19. dubna 2019
hlavní prázdniny od soboty 29. června 2019 do neděle 1. září 2019
školní rok 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019

 

http://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku