Plavecký výcvik
Škola zabezpečuje návštěvy bazénu  a základní plavecký výcvik jako součást školních vzdělávacích programů prostřednictvím Plavecké školy Laguna Nový Jičín a vlastních speciálních pedagogů za účasti asistentů pedagoga. Organizace výuky odpovídá vyhlášce a je přizpůsobena individuálním možnostem  a zvláštnostem dětí.
Ve školním roce 2018/19 bude plavecký výcvik vedený plaveckou školou Laguna pro žáky, kterým lékař potvrdil schopnost plaveckého výcviku, vždy v pátek mezi 9.15  a 10.45  hod a to od 7.12.2018.  Po tuto dobu bude platit upravený rozvrh hodin pro všechny ročníky.
Plavecký výcvik je nedílnou součástí vzdělávacího obsahu předmětu tělesná výchova školního vzdělávacího programu.Plavecký výcvik obsahuje 10 lekcí. Po dobu plaveckého výcviku je upraven rozvrh hodin všech ve třídách. Po ukončení výuky bude plaveckou školou provedeno vyúčtování v souladu s informacemi, které byly zákonným zástupcům doručeny před zahájením výuky.
Některé zdravotní pojišťovny přispívají na plavecký výcvik – plavecká škola na vyžádání vystaví potvrzení o účasti žáka na výcviku pro tyto účely. V tomto případě pak není vracena finanční kompenzace při dlouhodobé neúčasti dítěte na výcviku.
Žáci, kteří jsou ze zdravotních důvodů od plaveckého výcviku osvobozeni, se ve stejné době účastní klasické výuky tělesné výchovy.Plavání žáků základní školy speciální je vedeno pedagogy školy podle individuálních možností jednotlivých žáků a jejich aktuálního zdravotního stavu.