Projekt „Ach ty počty“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006003

Projektu bude realizován v období od 1.9.2017 do 31.8.2019. Projekt byl schválen v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a podpořen částkou 251.600,- Kč. Rozpočet projektu je financován 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu. 

Do projektu je organizace zapojena v oblastech:

  • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích – podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠ

PROJEKTY ŠKOLY

Naše škola je zapojena do pilotního ověření vzdělávacích programů „MODERNÍ ŘEDITELKA“  rámci projektu „Podpora profesního rozvoje pedagogů a spolupráce škol se zaměstnavateli“, se zkráceným názvem „Profesní růst ve školství“,
reg. č.: CZ.1.07/1.3.44/02.0045, který realizuje v rámci OP VK Okresní hospodářská komora Karviná.

PROJEKT „MODERNÍ SPECIÁLNÍ ŠKOLA“

reg.č. CZ.1.07/1.4.00/21.3791, realizace říjen 2012 – duben 2015

CO NÁM PŘINÁŠÍ? DOTACI 445.719,- Kč
VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGŮ ŠKOLY V OBLASTI FINANČNÍ A ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI A VYUŽITÍ INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ VYBAVENÍ ŠKOLY V OBLASTI INFORMAČNÍCH TECHNOLOGIÍ – INTRAKTIVNÍ TABULE, DATAPROJEKTORY, KVALITNÍ OZVUČENÍ, NOTEBOOKY VZDĚLÁVACÍ NÁZORNÉ INTERAKTIVNÍ MATERIÁLY DO VÝUKY, KTERÉ ŽÁKŮM LÉPE PŘIBLÍŽÍ UČIVO RŮZNÝCH PŘEDMĚTŮ

PROJEKT „Z PANELÁKŮ NA ZAHRADU“

výzva Revolvingového fondu MŽP I. Přírodní učebny, realizace leden 2013 – prosinec 2013

CO NÁM PŘINÁŠÍ? DOTACI MŽP 70.000,- Kč
VYBAVENÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY – SÍŤOVÝ MOST, PRUŽINOVÉ LAVICE, DŘEVĚNÉ LAVICE A KOMPOSTÉR BYLINKOVÉ BLUDIŠTĚ, OHRANIČENÉ OHNIŠTĚ, DOTYKOVÝ CHODNÍČEK, OKRASNOU SKALKU MOŽNOST VYUŽITÍ ŠKOLNÍ ZAHRADY JAKO PŘÍRODNÍ UČEBNY

SPONZOŘI ŠKOLY

OKRESNÍ KOLA SOUTĚŽÍ PRO ŽÁKY ZÁKLADNÍCH ŠKOL PRAKTICKÝCH A SPECIÁLNÍCH
ZUMBA MARATON, cvičitelka M. Paprskářová a fa Radetex Frenštát, J.K. Suvenýry, Jarmila Konvičková
DOPRAVNÍ SOUTĚŽ, Město Frenštát p.R. (ceny pro soutěžící, občerstvení pro všechny účastníky)

SPONZOŘI PROJEKTU „Z PANELÁKŮ NA ZAHRADU“

MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ČESKÉ REPUBLIKY
70.000 Kč pořízení dřevěných sedacích lavic, síťového mostu a pružinové lavice

MĚSTO FRENŠTÁT p.R.,
průběžná údržba zeleně, likvidace zastaralých prvků (pergola, lavice, železné houpačky,..)
základy pro upevnění prolézaček, položení zámkové dlažby, oprava chatky na nářadí

ZŘIZOVATEL ŠKOLY – MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ
odměna pro zapojené zaměstnance
materiál na skalku, dotykový chodníček, budky, štěrk na okolí hracích prvků
materiál na šití pohankových polštářků

fa ZEMKO p. Strážnický
likvidace starého betonového soklu
odvoz suti
vyklučení starých kořenů keřů
navezení zeminy na srovnání terénu
položení části zámkové dlažby
vyrovnání terénup.

Šmajstrla Pohankový mlýn Kopaná, pohankové slupky do polštářů
p. Václav Ďatka, sedáky k ohništi
p. Slimáčková, rostliny na skalku
p. Kůrová, sazenice bylinek
zák. zást. D. Jursy – manželé Šmahlíkovi
kameny na skalkua k ohništi , bylinkovébludiště

VYBAVENÍ ŠKOLY REHABILITAČNÍMI, RELAXAČNÍMI A VÝUKOVÝMI POMŮCKAMI

PROJEKT PŘEDPROFESNÍ PŘÍPRAVA ŽÁKŮ  60.000,- Kč

RELAXAČNÍ MÍSTNOST  11.390,- Kč + 35.000,- Kč