Sběrová aktivita ve školním roce 2017-2018
Během celého školního roku jsou žáci seznamováni s ekologickými problémy, ekologickým chováním a myšlenkami ekologie jako takové. V rámci vzdělávání se následně zaměřujeme na konkrétní případy, které žákům přibližujeme také pomocí sběrových aktivit.

Děkujeme všem zákonným zástupcům, kteří dětem pomáhají a podporují je v jejich snaze.
STARÝ PAPÍR
Za první pololetí 2017-2018 máme nasbíráno:

I. třída TU Mgr. N. Synková

II. třída TU Bc. B. Papáková

III. třída TU Ing. P. Klauda

STARÝ PAPÍR
Za první pololetí 2016/17 máme nasbíráno:

I. třída TU Mgr. Synková celkem47 kg – průměr na žáka 11,75 kg

II. třída TU Mgr. Gemrotová celkem 288,50 kg – průměr na žáka 41,21 kg

III. třída TU Mgr. Schwarzbachová celkem 47 kg – průměr na žáka 6,71 kg

IV. třída TU Ing. Klauda celkem 332 kg – průměr na žáka 47,42 kg

A nejaktivnější žáci jsou :
Lukáš Geryk  230 kg            Karolínka Blažková 65 kg        Anna Kubičinová 29,5 kg
Veronika Šprlová 27 kg       Lenka Gajdušková 25 kg          Tomáš Jalůvka 24 kg               
Miroslav Konya 21 kg

Naopak jsou žáci, kteří ještě neměli čas nebo chuť se zapojit – ty nebudeme uvádět jmenovitě, protože pevně věříme, že v brzké době se i oni zapojí.

 

 

     
     
 
     

STARÉ PEČIVO
Děkujeme také za sběr starého, resp. tvrdého pečiva. Toto pečivo a nevyužitá jablka ze školní zahrady žáci v lednu 2017 předali  v jízdárně na golfovém areálu v Čeladné v rámci exkurze (http://www.prosper-ranch.cz). Ostatní pečivo průběžně předáváme na stáj Bonanza v Trojanovicích.

http://staj-bonanza-trojanovice.webnode.cz/

VÍČKA PET LÁHVÍ
Ve škole probíhá sběr víček od PET lahví.  Na základě domluvy s bývalou kolegyní se víčka sbírají pro konkrétní holčičku, a to Elišku Němcovou z Lichnova, která trpí dětskou mozkovou obrnou. Vybraná víčka putují přímo k této dívence a z výtěžku z nich bude přispěno na speciální léčbu v lázních Klimkovice a na další speciální pomůcky, které nejsou hrazeny pojišťovnou. Pomáháme také s tříděním již nasbíraných víček podle požadavku odběratele.

STARÉ ELEKTROSPOTŘEBIČE
Škola je zapojena také do projektu RECYKLOHRANÍ. V rámci tohoto projektu dochází ke sběru vysloužilých elektrospotřebičů a sbírají se body.

Za koordinaci sběrových aktivit ve škole zodpovídá Mgr. Schwarzbachová.