Vychovatelka ŠD: Bc. Kateřina Smilková
Provoz odpolední školní družiny je pro přihlášené žáky denně do 15.00 hod.

Školní družina je zařízení zájmového vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení bezpečnosti, zájmové činnosti a odpočinku žáků. Učí žáky zábavě a spolupráci, na obědech základům stolování. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní družina funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu po skončení vyučování.
Směrnici ŠD najdete v sekci Dokumenty.

Roční plán ŠD na rok 2017/2018

PONDĚLÍ – KREATIVNÍ DEN
ÚTERÝ – SPORTOVNÍ HRY
STŘEDA – PROMÍTÁNÍ FILMŮ
ČTVRTEK – SPOLEČENSKÉ HRY
PÁTEK – VÝUKOVÉ PROGRAMY NA POČÍTAČÍCH

ZÁŘÍ: TÉMA – TĚŠÍME SE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Zahajujeme školní rok a vítáme nové děti do školy
Seznámení s budovou školy a jídelnou
Bezpečná cesta do školy a domů
Poučení o bezpečnosti, úrazech, řádu ŠD
Navázání přátelských vztahů za pomoci společných her, pravidla společného soužití mezi žáky
Sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny – mytí rukou
„Vzpomínáme na prázdniny“ – výstava obrázků
Míčové a pohybové hry na hřišti, jízda na koloběžkách

ŘÍJEN: TÉMA – VÍTÁME BAREVNÝ PODZIM
Příroda okolo nás – jak se mění stromy, využíváme listy a plody pro koláže, zhotovujeme z nich šperky a jiné výrobky, ochutnávka ovoce a zeleniny
Ekologická výchova – sběr papíru a kaštanů pro lesní zvěř
Společné čtení knihy Harry Potter
Upevňování zásad stolování, zdravá výživa, výroba pokrmů v kuchyňce
Pohybové hry na hřišti, vycházky do přírody (poznávání přírodnin, zvířat, sběr přírodnin, stavby domečků)

LISTOPAD: TÉMA – MĚSÍC STRAŠIDEL A DUCHŮ
Bramborová razítka
Rozvíjení slovní zásoby (didaktické hry, doplňovačky, jazykolamy)
Halloween – výrobky z přírodnin, dýňová světýlka, vyřezávání dýní
Podzimní kuchtění
Zvířátka se připravují k zimnímu spánku
Drakiáda

PROSINEC: TÉMA – MĚSÍC SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Vánoce – otevírání adventního kalendáře, vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy
Mikuláš, čert a anděl – výrobky
Výroba přáníček a dárečků, vytváření vánoční výzdoby, zdobení vánočního stromečku
Pohybové hry na sněhu, vycházky po okolí
Pečení vánočního cukroví

LEDEN: TÉMA – HURÁ NA SNÍH
Zimní sporty – bobování, stavby ze sněhu, soutěže na sněhu
Přírodovědné procházky – jak se staráme o zvířátka v zimě
Střídání ročních období – jak se správně oblékat
Výroba pomazánek

ÚNOR: TÉMA – VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
Naše tělo – otužování, zdravý životní styl, hygiena, povídáme si o tom co jíme, bacily útočí
Výroba dárků k Valentýnu
Hry dětí venku i ve ŠD
Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají

BŘEZEN: TÉMA – JARO JE TADY
Vycházky do přírody – sledujeme změny v přírodě, kvízy o přírodě
Měsíc knihy – moje nejoblíbenější kniha – návštěva knihovny
Závodivé hry – přeskoky přes švihadla, stolní tenis
Velikonoční tématika, obyčeje a zvyky, koledy
Velikonoční pečení

Zdravotní vycházky do lesa, do parku

DUBEN: TÉMA – CESTA DO POHÁDKY
Jak si pohádkově zacvičit – hry, soutěže, tanec, cvičení, skákání přes švihadlo, gumu, běhání, míčové hry
Vysněný domácí mazlíček – vyprávíme si o našich zvířecích kamarádech, malujeme je a modelujeme
Promítání pohádek, čtení
Den Země

KVĚTEN: TÉMA – POUPÁTKA A KVĚTY
Vycházky do přírody se zaměřením na orientaci v přírodě
Stromy a rostliny v našem okolí – kresba, malba, koláže
Den matek – povídáme si o mamince, výroba dárečků pro maminku, kreslení a malování
Jarní hry a sporty

ČERVEN: TÉMA – ODPLOUVÁME ZA PRÁZDNINOVÝMI ZÁŽITKY
Den dětí – velký svátek – zábavné odpoledne plné her a soutěží
Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na se budeme těšit a jak se budeme bezpečně a slušně chovat
Vycházky do okolí
Hry na školní zahradě a školním hřišti
Zhodnocení celého roku