BŘEZEN – MĚSÍC KNIHY – co nás čeká ???

• Povídání si na koberci o mé nejoblíbenější knize a o tom, na co se těšíme na jaře
• Navštívíme cvičnou školní kuchyňku a ukuchtíme si zdravé jarní dobroty
• Budeme vyrábět jarních a velikonočních dekorace, vyzdobíme si školní družinu, budeme vyplňovat kvízy o přírodě
• Recyklujeme starý papír – budeme pomáhat při jeho sběru, při sběru víček a suchého pečiva pro zvířátka, při vycházkách do okolí školy budeme sledovat změny v přírodě
• Budeme sportovat – čekají nás sportovní hry v družstvech, soutěž ve stolním tenise a skoku přes švihadlo

 

Provoz odpolední školní družiny je pro přihlášené žáky denně do 15.00 hod.
Školní družina je zařízení zájmového vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení bezpečnosti, zájmové činnosti a odpočinku žáků. Učí žáky zábavě a spolupráci, na obědech základům stolování. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní družina funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu po skončení vyučování.
Na základě doporučení třídních učitelů mohou do školní družiny docházet i žáci na doučování po nemoci nebo k procvičení problémového učiva.
Směrnici ŠD najdete v sekci Dokumenty.

Roční plán ŠD na rok 2016/2017

PONDĚLÍ – KREATIVNÍ DEN
ÚTERÝ – SPORTOVNÍ HRY
STŘEDA – PROMÍTÁNÍ FILMŮ
ČTVRTEK – SPOLEČENSKÉ HRY
PÁTEK – VÝUKOVÉ PROGRAMY NA POČÍTAČÍCH

ZÁŘÍ: TÉMA – TĚŠÍME SE NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
Zahajujeme školní rok a vítáme nové děti do školy
Seznámení s budovou školy a jídelnou
Bezpečná cesta do školy a domů
Poučení o bezpečnosti, úrazech, řádu ŠD
Navázání přátelských vztahů za pomoci společných her, pravidla společného soužití mezi žáky
Sebeobsluha, stolování, kontrola běžné hygieny – mytí rukou
„Vzpomínáme na prázdniny“ – výstava obrázků
Míčové a pohybové hry na hřišti, jízda na koloběžkách

ŘÍJEN: TÉMA – VÍTÁME BAREVNÝ PODZIM
Příroda okolo nás – jak se mění stromy, využíváme listy a plody pro koláže, zhotovujeme z nich šperky a jiné výrobky, ochutnávka ovoce a zeleniny
Ekologická výchova – sběr papíru a kaštanů pro lesní zvěř
Společné čtení knihy Harry Potter
Upevňování zásad stolování, zdravá výživa, výroba pokrmů v kuchyňce
Pohybové hry na hřišti, vycházky do přírody (poznávání přírodnin, zvířat, sběr přírodnin, stavby domečků)

LISTOPAD: TÉMA – MĚSÍC STRAŠIDEL A DUCHŮ
Bramborová razítka
Rozvíjení slovní zásoby (didaktické hry, doplňovačky, jazykolamy)
Halloween – výrobky z přírodnin, dýňová světýlka, vyřezávání dýní
Podzimní kuchtění
Zvířátka se připravují k zimnímu spánku
Drakiáda

PROSINEC: TÉMA – MĚSÍC SPLNĚNÝCH PŘÁNÍ
Vánoce – otevírání adventního kalendáře, vyprávění o vánočních zvycích a tradicích, učíme se koledy
Mikuláš, čert a anděl – výrobky
Výroba přáníček a dárečků, vytváření vánoční výzdoby, zdobení vánočního stromečku
Pohybové hry na sněhu, vycházky po okolí
Pečení vánočního cukroví

LEDEN: TÉMA – HURÁ NA SNÍH
Zimní sporty – bobování, stavby ze sněhu, soutěže na sněhu
Přírodovědné procházky – jak se staráme o zvířátka v zimě
Střídání ročních období – jak se správně oblékat
Výroba pomazánek

ÚNOR: TÉMA – VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH
Naše tělo – otužování, zdravý životní styl, hygiena, povídáme si o tom co jíme, bacily útočí
Výroba dárků k Valentýnu
Hry dětí venku i ve ŠD
Lidé kolem nás – naše rodina, povolání rodičů, co pro nás znamenají

BŘEZEN: TÉMA – JARO JE TADY
Vycházky do přírody – sledujeme změny v přírodě, kvízy o přírodě
Měsíc knihy – moje nejoblíbenější kniha – návštěva knihovny
Závodivé hry – přeskoky přes švihadla, stolní tenis
Velikonoční tématika, obyčeje a zvyky, koledy
Velikonoční pečení

Zdravotní vycházky do lesa, do parku

DUBEN: TÉMA – CESTA DO POHÁDKY
Jak si pohádkově zacvičit – hry, soutěže, tanec, cvičení, skákání přes švihadlo, gumu, běhání, míčové hry
Vysněný domácí mazlíček – vyprávíme si o našich zvířecích kamarádech, malujeme je a modelujeme
Promítání pohádek, čtení
Den Země

KVĚTEN: TÉMA – POUPÁTKA A KVĚTY
Vycházky do přírody se zaměřením na orientaci v přírodě
Stromy a rostliny v našem okolí – kresba, malba, koláže
Den matek – povídáme si o mamince, výroba dárečků pro maminku, kreslení a malování
Jarní hry a sporty

ČERVEN: TÉMA – ODPLOUVÁME ZA PRÁZDNINOVÝMI ZÁŽITKY
Den dětí – velký svátek – zábavné odpoledne plné her a soutěží
Plánujeme, kam pojedeme o prázdninách, na se budeme těšit a jak se budeme bezpečně a slušně chovat
Vycházky do okolí
Hry na školní zahradě a školním hřišti
Zhodnocení celého roku