Od září 2008 škola využívá služeb jídelny Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Pro stravování žáků škola využívá služeb jídelny Střední školy hotelnictví a gastronomie Frenštát pod Radhoštěm
(od ledna 2013 změna názvu škola Hotelová škola, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace).

Noví strávníci musí v kanceláři školní jídelny v budově střední školy odevzdat přihlášku ke stravování a zakoupit si čip v hodnotě 120 Kč. Čip žáci nosí s sebou do školní jídelny, v případě ztráty si žák musí zakoupit  čip nový.
Pokud žák stravování ukončí, čip odevzdá v kanceláři školní jídelny a částka 120 Kč mu bude vrácena zpět. Stravu lze přihlašovat a odhlašovat pomocí čipu na přístroji, který je umístěn na chodbě před školní jídelnou , přes internet (www.strava.cz) nebo telefonicky. Můžete si zde prohlížet také aktuální jídelníček.
Odhlašování obědů: tel. 602 26 24 80 nebo e-mail: stravenky@freniss.cz nebo www.strava.cz

Za odhlašování stravy odpovídají zákonní zástupci žáků. Pokud se žák neúčastní  výuky, má nárok na příspěvek na stravu jen po první den školní absence, kdy si mohou zákonní zástupci vyzvednout stravu do jídlonosičů. Pro následující dny absence si musí obědy odhlásit nebo zaplatit jejich cenu v plné výši( 54,- Kč, 57,- Kč, 60,- Kč podle věku žáka). Neodhlášená strava a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy.

Platba stravy: obědy lze uhradit v hotovosti v kanceláři školní jídelny nebo převodem z bankovního účtu.

Odkaz – Jídelníček

Obědy si žáci mohou volit dle věku:

do 10 let jen oběd č. 1 (nelze vybírat) cena 24 Kč/oběd
11 – 15 let oběd č. 1 nebo č.2 cena 27 Kč/oběd
nad 15 let oběd č.1 nebo č.2 nebo č. 3 cena 30 Kč/oběd