ŠKOLNÍ ROK 2016/2017

I. TŘÍDA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: ŠVP Kostičky zpracovaných podle RVP ZŠ speciální
ROČNÍKY: 5.,6.,10.
TŘÍDNÍ  UČITEL: Mgr. N. Synková
ASISTENT PEDAGOGA: Mgr. J. Šmahlíková

II. TŘÍDA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: ŠVP Korálky poznání zpracovaný podle RVP pro  základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávaní žáků s lehkým mentálním postižením
ROČNÍKY:  1.,2.,3.,5.
TŘÍDNÍ  UČITEL: Bc. B. Papáková
ASISTENT PEDAGOGA: Bc. B. Gajdová

III. TŘÍDA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: ŠVP Korálky poznání zpracovaný podle RVP pro  základní vzdělávání s přílohou upravující vzdělávaní žáků s lehkým mentálním postižením
ROČNÍKY: 6.,7., 8.,9.
TŘÍDNÍ  UČITEL: Ing. P. Klauda
ASISTENT PEDAGOGA: E. Čadová, Mgr. G. Tarabová