ŠKOLNÍ ROK 2018/2019

I. TŘÍDA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: ŠVP Kostičky díl I.
ROČNÍKY: 1.,6.,7.,10.
TŘÍDNÍ  UČITEL: Mgr. N. Synková
ASISTENT PEDAGOGA: Mgr. J. Šmahlíková

II. TŘÍDA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: ŠVP Korálky poznání zpracovaný podle RVP pro  základní vzdělávání – minimální výstupy
ROČNÍKY:  3.,4.
TŘÍDNÍ  UČITEL: Mgr. B. Papáková
ASISTENT PEDAGOGA: Bc. B. Gajdová

III. TŘÍDA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: ŠVP Korálky poznání zpracovaný podle RVP pro  základní vzdělávání – minimální výstupy .
ROČNÍKY:  5.,6.,8.
TŘÍDNÍ  UČITEL:  B. Balážová
ASISTENT PEDAGOGA: Mgr. G. Tarabová

IV. TŘÍDA

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM: ŠVP Korálky poznání zpracovaný podle RVP pro  základní vzdělávání – minimální výstupy
ROČNÍKY: 7., 9.
TŘÍDNÍ  UČITEL: Mgr.Ing. P. Klauda
ASISTENT PEDAGOGA: Bc. K. Mičková, Bc. K. Smilková