VEDENÍ  ŠKOLY

PaedDr. Pavlína PALOVÁ
zástupkyně statutárního orgánu školy
e-mail : pavlina.palova@zsfren.cz ; skola@zsfren.cz
telefon: 556 835 737; mobil:  731 574 059

PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Mgr. Nikol Synková
nikol.synkova@zsfren.cz
TU I. třídy, výchovná poradkyně, členka školské rady,

Mgr. Bára Papáková
bara.papakova@zsfren.cz
TU II. třídy

Barbora Balážová
barbora.balazova@zsfren.cz
TU III. třídy, školní metodik prevence

Mgr. Ing. Petr Klauda
petr.klauda@zsfren.cz
TU IV. třídy, zastupující ŘŠ, koordinátor ICT, předseda školské rady

Mgr. Jana Šmahlíková
jana.smahlikova@zsfren.cz
asistent pedagoga I.třída

Bc. Barbora Gajdová
barbora.gajdova@zsfren.cz
asistent pedagoga II. třída

Mgr. Gabriela Tarabová
gabriela.tarabova@zsfren.cz
asistent pedagoga III.třída

Bc. Kateřina Mičková
katerina.mickova@zsfren.cz
asistent pedagoga IV.třída

Bc. Kateřina Smilková
katerina.smilkova@zsfren.cz
asistent pedagoga IV.třída, vychovatelka školní družiny

NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Jiřina Slimáčková
jirina.slimackova@zsfren.cz
školnice, hospodářka školy

Ivana Kašpárková
úklid

 

<