VEDENÍ  ŠKOLY

PaedDr. Pavlína PALOVÁ
ředitelka školy pověřená řízením
e-mail : pavlina.palova@zsfren.cz ; skola@zsfren.cz
telefon: 556 835 737; mobil:  731 574 059

PEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Mgr. Nikol Synková
nikol.synkova@zsfren.cz
TU I. třídy, člen školské rady, výchovná poradkyně

Bc. Bára Papáková
bara.papakova@zsfren.cz
TU II. třídy

Ing. Petr KLAUDA
petr.klauda@zsfren.cz
TU III. třídy, zastupující ŘŠ, koordinátor ICT, předseda školské rady

Mgr. Pavla Havlová
učitelka

Barbora Balážová
učitelka

Mgr. Jana Šmahlíková
jana.smahlikova@zsfren.cz
asistent pedagoga I.třída

Bc. Barbora GAJDOVÁ
barbora.gajdova@zsfren.cz
asistent pedagoga II. třída

Erika Čadová
asistent pedagoga III. třída

Mgr. Gabriela Tarabová
asistent pedagoga III.třída

Bc. Bára Papáková
bara.papakova@zsfren.cz

vychovatelka školní družiny

NEPEDAGOGIČTÍ ZAMĚSTNANCI ŠKOLY

Jiřina SLIMÁČKOVÁ
jirina.slimackova@zsfren.cz
školnice, hospodářka školy

Ivana VLČKOVÁ
správní zaměstnanec