Základní škola Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, p.o.

Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – se zdravotním postižením, kterým se rozumí především postižení mentální, případně v  kombinaci s postižením tělesným, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a autismem.

Vzdělávání je poskytováno bezplatně, žáci si plní povinnou školní docházku. Vzdělávací program ZŠ praktické je devítiletý a jeho absolvováním žáci získávají základní vzdělání.

Vzdělávací program ZŠ speciální je desetiletý a jeho absolvováním žáci získávají základy vzdělání.

Důležitá upozornění rodičům – KORONAVIRUS – informace na http://www.zsfren.cz/aktuality/ nebo na fcb stránce školy Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053
 
msk2