Aktuální informace

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří
Více informací...

Veřejná zakázka malého rozsahu

Veřejná zakázka na dodání IT techniky
Více informací...

Den otevřených dveří

Den otevřených dveří
Více informací...

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Doučování žáků škol – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy

Více informací...

Národní plán doučování

Národní plán doučování pro žáky ZŠ a SŠ
Více informací...

Testování od ledna 2022 na školách

Preventivní antigenní testování a trasování ve školách od ledna 2022
Více informací...

Online školení pro rodiče

Online školení pro rodiče na leden a únor
Více informací...

Zahájení nového školního roku 2021/2022

S každým začátkem se těšíme na to, co nás čeká - přeji nám všem, aby to byl rok radostných zážitků společné cesty za vzděláváním našich žáků, rodičům i kolegům trpělivost a radost i z malých krůčků pokroku a všem nám pevné zdraví.
PaedDr. Pavlína Palová

1. září ZAČÍNÁME 🙂

1. září 8.00-9.40 (a s povinným testováním) - obědy ve školní jídelně 11.00-13.00 pouze pro přihlášené strávníky

2.-3. září 8.00-11.40 , s plným provozem školní družiny a s dotovanými obědy pro vybrané žáky

od 6. září podle rozvrhu hodin v plném rozsahu (6. a 9.září s povinným testováním)

NEZAPOMEŇTE NA POVINNÝ PROSTŘEDEK OCHRANY DÝCHACÍCH CEST, POKUD MÁTE TEST, OČKOVÁNÍ NEBO JSTE PRODĚLALI ONEMOCNĚNÍ - VEZMĚTE SI POTVRZENÍ.

PRO PŘIVÍTÁNÍ SE NETULÍME, ALE TO NEZNAMENÁ, ŽE JSME SE NA VÁS NETĚŠILI - JEN DODRŽUJEME PRAVIDLA ( a taky si myjeme ruce, větráme, desinfikujeme,.... a užíváme si toho, že jsme zase spolu 🙂

TAK RÁNO NA VIDĚNOU 🙂

POZOR - NÁVRAT ZE ZAHRANIČÍ : POKUD DÍTĚ BYLO V POSLEDNÍCH 14 DNECH V ZAHRANIČÍ, MUSÍ ZÁKONNÝ ZÁSTUPCE TOTO OZNÁMIT TŘÍDNÍMU UČITELI NEBO VEDENÍ ŠKOLY A VZTAHUJÍ SE NA NĚJ  Pravidla návratu do ČR | Ministerstvo zahraničních věcí České republiky (mzv.cz)
ŠKOLA MÁ POVINNOST POSTUPOVAT V SOULADU S PLATNOU LEGISLATIVOU.

Pravidla pro nošení ochrany dýchacích cest od 1. září 2021
Každá osoba (děti, žáci, zaměstnanci, třetí osoby) je povinna si při vstupu do budovy školy a ve společných prostorech zakrýt dýchací cesty, a to takovým ochranným prostředkem dýchacích cest, který je uveden v aktuálně platném mimořádném opatření MZd.
Testování žáků bude probíhat na základě mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví, které uvedeným informacím dodává právní závaznost

Testování
Preventivního testování nejsou povinni se podrobit děti a žáci, kteří mají řádně dokončené očkování nebo neuběhlo 180 dnů od prodělané nemoci COVID-19 (doložte potvrzení).
Testování ve škole lze také nahradit platným negativním testem z odběrového místa.
Pokud dítě nebo žák neabsolvuje preventivní testování a nevztahuje se na něj příslušná výjimka z testování (prodělaná nemoc nebo očkování), bude mít povinnost nosit ochranu dýchacích cest po celou dobu pobytu ve škole a školském zařízení, tzn. ve třídě při výuce a ve společných prostorách školy .

Informace pro zákonné zástupce

 

Na webu a fcb stránce jsou jsou zveřejněny informace k potravinové sbírce, která proběhne v pátek 22.10.2021 na naší škole. Budeme rádi za každý příspěvek do této sbírky.
Děkujeme všem za zapojení.

 

Od 15.11.2021 bude zahájen plavecký výcvik žáků školy pod vedením Plavecké školy Laguna Nový Jičín.

 

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021. V těchto dnech bude ve školní družině se souhlasem zřizovatele přerušen provoz.

Více informací...