Projekty

Realizace Národního plánu obnovy

Finančním zdrojem jsou prostředky fondu EU - Next Generation EU
Více informací...

Projekt " Jdeme do toho "

Projekt " Jdeme do toho " CZ.02.3.X/0.0/0.0/20_080/0021195
Více informací...

Projekt "Všichni táhneme za jeden provaz"

Název programu: Podpora aktivit v oblasti prevence rizikových projevů chování u dětí a mládeže
 na školní rok 2020/2021

Více informací...

Učíme se na sluníčku

Přírodní zahrada ZŠ Tyršova 1053 je projekt s cílem revitalizovat stávající školní dvorek na edukativní, herní a relaxační prostor pro žáky se  speciálními vzdělávacími potřebami – se zdravotním postižením, kterým se rozumí především postižení mentální, případně v kombinaci s postižením tělesným, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a autismem, kterých škola čítá v aktuálním školním roce 31.
Více informací...

Projekt - Chci to zvládnout

Chci to zvládnout CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015391
Více informací...

Projekt "Ach ty počty"

Projekt „Ach ty počty“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006003
Více informací...

Obědy dětem

Od září 2020 zabezpečujeme obědy pro 7 žáků školy prostřednictvím Obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN.
Více informací...

Projekt EU

Projekt „Moderní speciální škola“ projekt  s registračním číslem CZ.1.07/1.4.00/21.3791 v rámci OP VK – IP oblasti podpory 1.4 s požadovanou celkovou dotací 445.719,00 Kč probíhal na naší škole v období říjen 2012 až duben 2015.

Více informací...

Ovoce do škol

Od září 2017 mají všichni žáci ZŠ nárok na neochucené mléčné výrobky, ovoce a zeleninu zdarma. Dodávku do naší školy zabezpečuje firma Ovocentrum Valašské Meziříčí a rozvoz bude probíhat v souladu s nařízením vlády  č. 74/2017 Sb. asi dvakrát měsíčně.
Více informací...

Školní mléko

Mléčné výrobky v rámci tohoto projektu jsou dotované státem. Hlavním realizátorem programu Školní mléko v České republice je  Laktea, o.p.s.
Více informací...

Školní zahrada

 V rámci 11. výzvy Revolvingového fondu Ministerstva životního prostředí ČR „Přírodní učebny“ naše škola realizovala v roce s dotací ve výši 70.000,- Kč projekt „Z  PANELÁKŮ NA ZAHRADU“.
Více informací...

Kompenzační pomůcky

Organizace využívá možnosti získání finančních zdrojů v rámci rozvojového programu MŠMT  „Podpora  vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením“.
Více informací...

Restart

V roce 2014 a 2015 jsme byli partnery Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace – předkladatele projektu „Restart s celkovým rozpočtem 27,5 milionu Kč v rámci OP Vzdělávání pro  konkurenceschopnost.
Více informací...

Veselé zoubky

dm preventivní program „Veselé zoubky“ je určen zejména pro žáky prvního ročníku základních škol. V rámci vyučování probíhá edukativní hodina, kdy si žáci osvojují důležité informace o ústní hygieně, techniku správného čištění chrupu a také zásady správné péče o chrup.
Pro žáky naší školy poskytuje dm drogerie metodické materiály pro  pedagogy a instruktážní motivační balíček pro žáky všech ročníků. V balíčku si děti po projektovém dnu odnesou Stejně tak je vzdělávací program realizovaný pedagogy pro všechny ročníky.
Více informací...