Školní poradenské pracovištěMinimální preventivní program

Minimální preventivní program pro školní rok 2023/2024 zpracovala Mgr. Jana Hellerová
Legislativní zdroje:
Metodický pokyn ministryně školství, mládeže a tělovýchovy  k prevenci a řešení šikany ve školách a školských zařízeních (č.j. MSMT-21149/2016)
Metodické doporučení k primární prevenci rizikového chování u dětí a mládeže (Dokument MŠMT č.j.: 21291/2010-28) včetně příloh 2-22