Zápis do I. třídy

ZÁPIS ŽÁKŮ do 1. ročníku 2024/2025

Zápis je určen dětem se spec. vzdělávacími potřebami (mentální postižení – lehké nebo středně těžké v kombinaci s více vadami, dysfázií, vadami řeči, poruchou autist. spektra,..). 10. – 24.dubna 2024 Uvítáme předchozí domluvu termínu s vedením školy. Zápis je určený pro děti, které dosáhnou šestého roku věku do 31. 8. 2024 a děti s odkladem školní docházky. Kapacita: žáci splňující podmínky pro přijetí jsou přijímáni bez omezení počtu bez spádovosti (přijati mohou být i žáci z okolních obcí a měst) Dokumenty potřebné k zápisu: OP zákonného zástupce, rodný list dítěte, zpráva z poradenského zařízení; Máte-li zájem o vzdělávání Vašeho dítěte v naší škole, chcete-li se přijít podívat nebo chcete-li získat podrobnější informace o způsobu vzdělávání na naší škole, kontaktujte, prosím, vedení školy na tel. 731 574 059 nebo e-mailem na skola@zsfren.cz.

ředitelka školy PaedDr. Pavlína Palová