Základní informaceInformace o škole

Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace

ICO: 70640718
sídlo: Tyršova 1053, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm
telefon: 556 835 737
mobil: 731 574 059
e-mail: skola@zsfren.cz
web:  www.zsfren.cz
datová schránka: vptikw9
REDIZO: 600 026 477
právní forma: příspěvková organizace

zřizovatel: Moravskoslezský kraj
adresa zřizovatele: 28. října 117, 702 18 Ostrava

Obory vzdělávání:
79-01-B/01  Základní škola speciální
79-01-C/01  Základní škola

Součásti školy:
Základní  škola –  IZO:  102 113 459
Školní družina  –  IZO:  110 005 368

Škola je zaměřena na vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami – se zdravotním postižením, kterým se rozumí především postižení mentální, případně v  kombinaci s postižením tělesným, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a autismem.

Vzdělávání je poskytováno bezplatně, žáci si plní povinnou školní docházku. Vzdělávací program ZŠ praktické je devítiletý a jeho absolvováním žáci získávají základní vzdělání.
Vzdělávací program ZŠ speciální je desetiletý a jeho absolvováním žáci získávají základy vzdělání.