Školní družina

V souladu s §8 odst. 2 vyhl. č,. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  se souhlasem zřizovatele je provoz školní družiny přerušen v termínech:

19.2.-23.2.2024
 


Ve školním roce 2023/24 je do školní družiny zapsáno k pravidelné činnosti 10 žáků, čímž je plně naplněna kapacita ŠD.

RANNÍ DRUŽINA – není ve školním roce 2023/24 otevřena pro malý zájem zákonných zástupců o její provoz

 ODPOLEDNÍ DRUŽINA

 • PONDĚLÍ       12.45 -15.00
 • ÚTERÝ           11.45 -15.00
 • STŘEDA         12.45 -15.00
 • ČTVRTEK       11.45-15.00
 • PÁTEK            11.45 -15.00

Vychovatelka školní družiny:  Mgr. Pavlína Mertová

 Školní družina je zařízení zájmového vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení bezpečnosti, zájmové činnosti a odpočinku žáků. Učí žáky zábavě a spolupráci, na obědech základům stolování a hygieny. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní družina funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu po skončení vyučování. Prostory školní družiny jsou umístěny v přízemí budovy. Vyzvedávání dětí je zprostředkováno zákonným zástupcům elektronickým otevíráním.
Směrnici ŠD najdete v sekci Dokumenty.

PONDĚLÍ – KREATIVNÍ DEN
ÚTERÝ – SPORTOVNÍ HRY
STŘEDA – PROMÍTÁNÍ FILMŮ
ČTVRTEK – SPOLEČENSKÉ HRY
PÁTEK – VÝUKOVÉ PROGRAMY NA POČÍTAČÍCH

Plán školní družiny na rok 2023/2024

 

Plán školní družiny na rok 2023/2024 

 

 

ZÁŘÍ 2023 

 • Seznámení se s novými žáky a přivítání nováčků ve ŠD, vítáme se s kamarády, seznámení se se školní družinou, poučení žáků ve ŠD o bezpečnosti a chování 

 • Utváření vztahů mezi dětmi 

 • Pobyt na školním hřišti a školní zahradě 

 • Podzimní příroda, pozorování změn v přírodě, znaky podzimu, podzimní měsíce 

 • Malování a tvoření s podzimní tématikou, práce s přírodním materiálem  

 

 

ŘÍJEN 2023 

 • Barvy podzimu 

 • Podzimní příroda, volnočasové aktivity na podzim, typické podzimní činnosti  

 • Práce s přírodními materiály  

 • Mezinárodní den zvířat (4.10.) , povídání si o zvířatech, o domácích mazlíčcích  

 • Pobyt na školním hřišti a školní zahradě 

 • Halloween (výzdoba ŠD) 

 

 

LISTOPAD 2023 

 • Legenda o sv. Martinovi 

 • Příprava na Advent 

 • Výroba vánočního přání, vánočních ozdob a dekorací 

 • Podzim, podzimní měsíce, změny v počasí, změny v přírodě 

 

 

PROSINEC 2023 

 • Zima příroda, pozorování změn v přírodě, znaky zimy, zimní měsíce 

 • Adventní čas 

 • Lidové tradice, zvyky, koledy (pracovní listy) 

 • Čert a Mikuláš (omalovánky, pracovní listy) 

 • Adventní kalendář, dopis Ježíškovi 

 • Tvoření (vánoční ozdoby, svícny, pečení perníčků a cukroví) 

LEDEN 2024 

 • Co přináší zimní období, zimní příroda, zvířata v zimě, krmítka 

 • Hry na sněhu 

 • Bezpečnost na sněhu a ledu 

 • Tři králové 

 • Tvoření se zimní tématikou 

 

ÚNOR 2024 

 • Zimní sporty 

 • Hry na sněhu 

 • Masopust (výroba karnevalové masky) 

 

 

BŘEZEN 2024 

 • Příroda se probouzí, jarní kytky, mláďata 

 • Jarní příroda, pozorování změn v přírodě, znaky jara, jarní měsíce 

 • Březen-měsíc knihy 

 • Tvoření jarních dekorací, práce s přírodním materiálem 

 • Velikonoce – svátky jara, zvyky, tradice, výzdoba 

 • Velikonoční tvoření, pečení perníčků 

 

 

 

DUBEN 2024 

 • Duben-měsíc bezpečnosti (pravidla silničního provozu, chodec x cyklista, dopravní značky 

 • Den Země, třízení odpadu 

 • Pobyt na hřišti 

 

KVĚTEN 2024 

 • Jaro v květu (stromy, kytky), jarní příroda 

 • Výroba jarních květin 

 • Tvoření s jarní tématikou 

 • Aktivity na školním hřišti a školní zahradě 

 

 

ČERVEN 2024 

 • Příroda v létě, pozorování změn v přírodě, znaky léta, letní měsíce 

 • Tvoření s letní tématikou 

 • Den dětí 

 • Těšíme se na prázdniny 

 • Ochrana zdraví, úrazy, nebezpečí při koupání a letních aktivitách, nebezpečí v přírodě 

 • Povídání o končícím školním roce, hodnocení školního roku, plány na prázdniny 

 • Povídání o tom, co se mi líbilo a nelíbilo ve školní družině 

 • Pobyt na hřišti a školní zahradě     

 

 

 

V tomto školním roce se budeme zabývat podporou tvořivého a logického myšlení žáků, budeme vést žáky ke spolupráci, respektu k ostatním, vnímavosti. Chceme podporovat jejich zájmy, vytvářet u nich pozitivní vztah k přírodě, posilovat pozitivní návyky a přispívat k prevenci sociálně patologických jevů.   Žáci mají prostor i pro spontánní činnosti, aby mohli rozvíjet samostatný projev a rozhodování. 

 

Tematicky se budeme zabývat čtyřmi ročními obdobími, aby si žáci upevnili znalosti z výuky a aby se dobře orientovali v čase.  

Budeme opakovat: 

 • měsíce vztahující se ke konkrétnímu ročnímu období,  

 • znaky typické pro toto období, 

 • změny v počasí, v přírodě (zvířata, rostliny) 

 • aktivity a činnosti člověka v tomto ročním období, 

 • svátky.    

V průběhu školního roku budeme pracovat s knihou: 

Váchová, Šárka. Chaloupka na vršku.  Albatros, Praha 2009. ISBN 978-80-7404-159-4 

Autorka knihy popisuje střídání ročního období spojené s různými zvyky a tradicemi, které se dochovaly dodnes a doplňuje je pořekadly, příslovími a lidovými písničkami. 

Výtvarná a pracovní činnost bude tematicky směřovat ke konkrétnímu ročnímu období, případně svátkům (Vánoce, Velikonoce).