Školní družina

V souladu s §8 odst. 2 vyhl. č,. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů  se souhlasem zřizovatele je provoz školní družiny přerušen v termínech:

29.10.-30.10.2020
23.12.2020 -3.1.2021
29.1.2021
8.-14.3.2021
1.4.2021
V souladu s § 8 odst. 2 vyhlášky č. 74/2005 Sb., o zájmovém vzdělávání, v platném znění, rada kraje svým usnesením č. 20/1298 ze dne 14. června 2021 souhlasila s přerušením provozu školní družiny 1.7.-31.8.2021


Ve školním roce 2020/21 je školní družiny zapsáno k pravidelné činnosti 10 žáků, čímž je plně naplněna kapacita ŠD.

RANNÍ DRUŽINA – není ve školním roce 2020/21 otevřena pro malý zájem zákonných zástupců o její provoz

 ODPOLEDNÍ DRUŽINA

  • PONDĚLÍ       12.00 -15.15
  • ÚTERÝ           12.00 -15.15
  • STŘEDA         12.00 -15.15
  • ČTVRTEK      13.00 -15.00
  • PÁTEK            12.00 -15.00

Vychovatelka školní družiny: Bc. Kateřina Smilková AP: Světlana Mikšaníková, Mgr. Pavlína Mertová

 Školní družina je zařízení zájmového vzdělávání. Hlavním posláním je zabezpečení bezpečnosti, zájmové činnosti a odpočinku žáků. Učí žáky zábavě a spolupráci, na obědech základům stolování a hygieny. Mimo činnosti výchovně vzdělávací plní družina funkci sociální, tzn. dohled nad žáky po určitou dobu po skončení vyučování. Prostory školní družiny jsou umístěny v přízemí budovy. Vyzvedávání dětí je zprostředkováno zákonným zástupcům elektronickým otevíráním.
Směrnici ŠD najdete v sekci Dokumenty.

PONDĚLÍ – KREATIVNÍ DEN
ÚTERÝ – SPORTOVNÍ HRY
STŘEDA – PROMÍTÁNÍ FILMŮ
ČTVRTEK – SPOLEČENSKÉ HRY
PÁTEK – VÝUKOVÉ PROGRAMY NA POČÍTAČÍCH

Plán činnosti školní družiny 2020/2021

Realizace výchovně vzdělávacích činností je vedena v oblastech odpočinkových, rekreačních a zájmových, především pak hrou. Úkolem školní družiny je nabídnout dětem relaxační činnosti spojené s novým poznáváním a také odpočinek s ohledem na individuální potřeby dětí. Družina také plní funkci sociální ve smyslu ohlídání dětí v čase mezi skončením školní docházky a odchodem domů.

PODZIM (září, říjen, listopad) 

Odpočinkové činnosti
rozhovory vychovatelky s dětmi, společná četba, volné kreslení, společenské hry, práce s dětskými časopisy, kreativní tvorba

Rekreační činnost
s ohledem na počasí pobyt s dětmi venku – školní hřiště, zahrada, závodivé hry na hřišti s pravidly, pohybové hry, dramatizace pohádek, tělovýchovné chvilky, práce s počítačem, stolní hry

Zájmová činnost

Pracovní
stříhání předkreslených tvarů, výrobky z přírodnin, výroba z textilních materiálů, navlékání korálků, malování na kameny, modelování ovoce a zeleniny, výroba vánočních ozdob a dodání výrobků na školní výstavu, příprava a výroba ozdob z recyklo materiálů

Přírodovědná
pozorování změn v přírodě, poznávání zvířat

Environmentální výchova
třídění odpadu – zapojení do projektu Recyklohraní

Estetická
rozlišování teplých a studených barev, malování a kreslení zážitků z prázdnin, ilustrace k četbě pohádek, obtiskování, výroba podzimních, zimních a jarních dekorací

Sportovní
práce s míčem- chytání, koulení, házení, skákání se švihadly, skákání s lanem, závodivé hry na hřišti, jízda na koloběžkách a motokárách, hod kroužků na cíl, kuželky.

Příprava na vyučování
dodržování pravidel, hádanky, didaktické hry, vitamíny v ovoci a zelenině, zdravý životní styl

Září
seznámení se s budovou ŠD, se školním řádem ŠD, s pravidly a cestou do školní jídelny,  poučení o bezpečnosti a  úrazech, výzdoba oken a nástěnky ŠD, kreslení na téma „Ahoj  prázdniny“

Říjen
soutěž – jízda na motokárách, sběr kaštanů, tvorba podzimních dekorací z přírodnin

Listopad
turnaj ve stolním fotbálku, tvorba helloweenských dekorací, výzdoba ŠD a nástěnky

ZIMA (prosinec, leden, únor)

Odpočinková činnost
stolní hry, rozhovory s dětmi o jejich zážitcích a přáních, klasické pohádky, hry na počítačích, četba na pokračování,

Rekreační činnost
vycházky, bobování, sněhové stavby, stavění sněhuláků, tělovýchovné chvilky v tělocvičně, vyšlapávání obrazců ve sněhu

Zájmová činnost

Pracovní činnost
výroba postaviček čerti a andělé, výroba vánočních ozdob a drobných dárků pro rodiče a sourozence, výroba vánočních přání pro Domov důchodců, zapojení do soutěže o Nejkrásnější vánoční přání, stavby z LEGA, skládání puzzle, Valentýnská přání

Přírodovědná
zvířata a zimní spánek

Environmentální výchova
ochrana životního prostředí, hospodaření s vodou a energií

Estetická
Celoročně – správné stolování, chování v kulturním zařízení a na veřejnosti, hra na divadlo-dramatizace pohádky), vánoční posezení, vánoční zvyky, poslech a zpěv koled, práce s tuží – namaluj zimu

Sportovní
význam cvičení pro lidský organismus s ohledem na zdraví, bobování, klouzání, vycházky do okolí školy, pravidla fair play při sportu, pohybové hry v tělocvičně, zahájení Zimní olympiády

Dopravní
pravidla správného přecházení, barvy na semaforu, přecházení po přechodu

Příprava na vyučování
péče o vlastní osobu, pečlivost, didaktické hry a soutěže (Kdo jsem, Aktivity junior, Ubongo, Screble)

Prosinec
zdobení vánočního stromečku

Leden
soutěž v bobování (při nepřízni počasí tělocvična, opičí dráha)
namaluj mi Vánoce
Družina plná zábavy-dětem za vysvědčení (volba dětí aktivity, hry, soutěže)
Zahájení Zimní olympiády a první disciplíny

Únor
Plníme disciplíny Zimní olympiády (lovení ryb, stavba věže, skládání puzzle, nafukování balonku)
Tvorba přání k Valentýnu

 JARO (březen, duben)

Odpočinková činnost
poslech pohádek z PC, četba a vyprávění příběhů s dětským hrdinou, vybarvování mandal

Rekreační činnost
vycházky do jarní přírody, porovnávání rozdílů v přírodě (s ohledem na roční období), skákání panáka, gumy a učíme se přes švihadlo, školka s míčem, hudebně pohybová výchova s tancem, tancujeme s Míšou, probudíme motokáry a koloběžky

Zájmová činnost

Pracovní
výroba jarních dekorací, zdobení velikonočních kraslic, povídání o jarní práci na zahradě, jarní úklid – třídění stavebnic a jejich úklidu podle druhu, výzdoba nástěnky a oken

Přírodovědná
probouzení přírody – zvířátka a jejich mláďata

Environmentální
ochrana zvířat a rostlin

Estetická
jarní náměty (malování květin, rozkvetlých stromů, práce s uhlem a barvami), ilustrace pohádek, papírová koláž, velikonoční výzdoba, poslech a zpěv lidových a country písní, návštěva kina

Sportovní
soutěže a hry na hřišti, závody ve skoku přes švihadlo, jízda na koloběžkách a motokárách, plníme poslední disciplíny z OH, míčové hry

Dopravní
rozlišování příkazových dopravních značek, zdravověda-první pomoc

Příprava na vyučování 
soutěže a hádanky, obrázkové čtení, didaktické hry (logo, double, aktivity), jazykolamy , nácvik básničky

Březen
ukončení Zimní olympiády – vyhlášení 
tvorba velikonočních dekorací

Duben
turnaj – kohoutí zápasy
nácvik básničky ke Dni matek

LÉTO (květen, červen)

Odpočinková činnost
četba, pobyt venku-hry podle přání dětí

Rekreační činnost
pobyt na čerstvém vzduchu, opakování pohybových her

Zájmová činnost

Pracovní
vystřihování, lepení, kreativní tvorba, stavění z konstruktivních stavebnic, skládání z papíru, úklid a omývání hraček – příprava na prázdniny

Přírodovědná
vyprávění o životě zvířat, život na louce a v lese

Environmentální
ochrana vodních zdrojů a lesů

Estetická
výroba obrázků ze suchých přírodnin, kreslení a malování na téma letní louka

Sportovní
překonávání překážkové dráhy, hry a úkoly na školním hřišti

Příprava na vyučování
postřehové hry, hádanky, křížovky, doplňovačky, didaktické hry

Květen
turnaj v hodu míčem

Červen
rozloučení se školním rokem
Den her a zábavy