Ochrana osobních údajů – informace o zpracování osobních údajů

Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace, se sídlem Tyršova 1053, 744 01 Frenštát pod Radhoštěm, IČO 70640718 jako správce osobních údajů (dále jen „správce“) v souladu s ustanovením čl. 13 a následujících Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení o ochraně osobních údajů“), informuje o základních zásadách a principech na základě kterých zpracovává osobní údaje.
Osobní údaje Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace zpracovává pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování.
Informace o zpracování osobních údajů, jejich účelech, kategoriích subjektů údajů a době jejich uchování.
Pokud Základní škola, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace zpracovává Vaše osobní údaje, máte právo:

  • požadovat od Základní školy, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace informaci o zpracování Vašich osobních údajů;
  • požadovat umožnění přístupu k Vašim osobním údajům zpracovávaných Základní školou, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace
  • požadovat opravu nepřesných osobních údajů (pokud se domníváte, že Vaše osobní údaje zpracovávané název organizace jsou nepřesné);
  • požadovat vymazání Vašich osobních údajů zpracovávaných Základní školou, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace, popřípadě požadovat omezení jejich zpracování v souladu s příslušným právním základem pro zpracování osobních údajů;
  • vznést námitku proti zpracování osobních údajů Základní školou, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace;
  • požadovat přenositelnost osobních údajů, které jste poskytl/a Základní škole, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace podat stížnost dozorovému orgánu.

Pokud je zpracování Vašich osobních údajů podmíněno Vašim předchozím souhlasem se zpracováním, máte právo souhlas odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházejícího ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Na základě čl. 37 odst. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) Vám sděluji kontaktní údaje pověřence pro ochranu osobních údajů: společnost I3 Consultants s.r.o., IČO: 27921344, se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha

  • telefon: +420 543 214 714
  • e-mail: info@i3c.cz
  • ID datové schránky: mazc9cz

Hlavní kontakt a odpovědná osoba za výše jmenovanou společnost je od 1.ledna 2020 Ing. Igor Prosecký

.