Organizace šk. rokuOrganizace 2021/22

školní rok 2021/2022 začne ve středu 1. září 2021
ukončení prvního pololetí v pondělí 31. ledna 2022
ukončení školního roku ve čtvrtek 30. června 2022
podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021
vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtrtek 23. prosince 2021 a skončí v neděli 2. ledna 2022 vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022
pololetní prázdniny  v pátek 4. února 2022
jarní prázdniny Nový Jičín 7.2. - 13.2. 2022
velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna ( pátek 15. dubna je tzv. ostatním svátkem podle zákona 245/2000 Sb.) 2022
hlavní prázdniny od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022
školní rok 2022/2023 začne ve čtvrtek 1. září 2022

https://www.msmt.cz/vzdelavani/skolstvi-v-cr/organizace-skolniho-roku-2021-2022-v-zakladnich-skolach