Organizace šk. rokuPlavání 2022/2023

Plavecký výcvik 2022/2023
Škola zabezpečuje návštěvy bazénu  a základní plavecký výcvik jako součást školních vzdělávacích programů prostřednictvím Plavecké školy Laguna Nový Jičín a vlastních speciálních pedagogů za účasti asistentů pedagoga. Organizace výuky odpovídá vyhlášce a je přizpůsobena individuálním možnostem  a zvláštnostem dětí.
Plavecký výcvik je nedílnou součástí vzdělávacího obsahu předmětu tělesná výchova školního vzdělávacího programu. Plavecký výcvik obsahuje 10 lekcí. Po dobu plaveckého výcviku je upraven rozvrh hodin všech ve třídách. Po ukončení výuky bude plaveckou školou provedeno vyúčtování v souladu s informacemi, které byly zákonným zástupcům doručeny před zahájením výuky.


INFORMACE K PLAVECKÉMU VÝCVIKU

Bude probíhat vždy v pondělí od 14.11.2022 a to mezi 11.00 – 12.30 přímá doba pobytu ve vodě. Po dobu trvání plaveckého výcviku platí upravený rozvrh hodin. Žáci uvolnění lékařem z plaveckého výcviku budou ve stejnou dobu absolvovat zdravotní tělesnou výchovu v budově školy.

Úhrada výcviku je možná v plné výši předem do 14.11.2022 nebo na dvě splátky a to v termínech: 1. splátka do 15.11.2022, 2. splátka do 15.12.2022 a to v kanceláři hospodářky školy nebo převodem na účet školy s označením jména žáka a účelu platby..

Výše úhrady: žáci 1. ročníku 750,- Kč, žáci 2.-3. ročníku mají výuku hrazenou z dotace MŠMT, žáci ostatních ročníků hradí 900,- Kč.

Zákonný zástupce se může informovat u zdravotní pojišťovny dítěte na možný příspěvek pojišťovny a Plavecká škola mu vystaví potvrzení o úhradě výcviku. V tomto případě nemá zákonný zástupce nárok na vrácení peněz při neúčasti (do 30 % neúčasti se fin. částka nevrací, do 60% se vrací z částky 50%, více než 60 % neúčasti se vrací 80% na neúčast podloženou lékařem nebo 40 % nemoci omluvené třídním učitelem.

Na výcvik žáci potřebují vhodné plavky, ručník, hřeben na vlasy, sprchový gel nebo mýdlo, děvčata s dlouhými vlasy gumičky do vlasů na stažení vlasů, sáček na mokré věci, ČEPICI A PŘIMĚŘENÉ OBLEČENÍ NA PŘESUN NA BAZÉN A ZPĚT. Pokud někdo nemůže některou lekci ze zdravotních důvodů plavat, potřebuje kraťasy a triko na převléknutí.
Věci doporučujeme mít sbalené v batůžku případně v tašce.

Na bližší informace je možné se informovat u hospodářky školy nebo třídních učitelů.