Organizace šk. rokuPlavání 2020/21

Ve školním roce 2020/21 z důvodu epidemiologické situace plavecký výcvik neprobíhá.

Plavecký výcvik 2019/2020
Škola zabezpečuje návštěvy bazénu  a základní plavecký výcvik jako součást školních vzdělávacích programů prostřednictvím Plavecké školy Laguna Nový Jičín a vlastních speciálních pedagogů za účasti asistentů pedagoga. Organizace výuky odpovídá vyhlášce a je přizpůsobena individuálním možnostem  a zvláštnostem dětí.
Plavecký výcvik je nedílnou součástí vzdělávacího obsahu předmětu tělesná výchova školního vzdělávacího programu. Plavecký výcvik obsahuje 10 lekcí. Po dobu plaveckého výcviku je upraven rozvrh hodin všech ve třídách. Po ukončení výuky bude plaveckou školou provedeno vyúčtování v souladu s informacemi, které byly zákonným zástupcům doručeny před zahájením výuky.


Plavecký výcvik bude probíhat vždy v pátek od 22.11.2019 do 21.2.2020 a to 2. – 3. vyučovací hodinu.

Cena výuky: žáci 1. ročníku 660,- Kč, žáci 2. a 3. ročníku mají výuku hrazenou z dotace MŠMT, žáci ostatních ročníků hradí 740,- Kč
Některé zdravotní pojišťovny přispívají na plavecký výcvik – plavecká škola na vyžádání vystaví potvrzení o účasti žáka na výcviku pro tyto účely. Formulář žádosti o potvrzení zaplacení kurzu lze stáhnout z  http://www.lagunanj.cz ( dokumenty ke stažení). V tomto případě pak není vracena finanční kompenzace při dlouhodobé neúčasti dítěte na výcviku.
Žáci, kteří jsou ze zdravotních důvodů od plaveckého výcviku osvobozeni, se ve stejné době účastní klasické výuky tělesné výchovy . Plavání žáků základní školy speciální je vedeno pedagogy školy podle individuálních možností jednotlivých žáků a jejich aktuálního zdravotního stavu.