Organizace šk. rokuZápis do 1. třídy

Vážení zákonní zástupci, zápis bude probíhat přednostně elektronickou formou.
Zápis je určen dětem se speciálními vzdělávacími potřebami (mentální postižení – lehké nebo středně těžké, případně v kombinaci s více vadami, autismem,.). Pro tyto děti není závazná spádovost škol ve městě. Vzdělávání probíhá podle školního vzdělávacího programu ZŠ minimální výstupy nebo ZŠ speciální díl I.
Máte-li zájem o vzdělávání Vašeho dítěte v naší škole nebo chcete-li získat podrobnější informace o způsobu vzdělávání na naší škole, kontaktujte, prosím, vedení školy bez zbytečného odkladu na tel. 731 574 059.
Pro zapsání svého dítěte, prosím, postupujte dle následujících pokynů nebo nás kontaktujte. Informace najdete i na webu školy www.zsfren.cz a fcb stránce školy.
Dokumenty, které jsou potřebné k zápisu, vyplňte a do školy dodejte jedním z těchto způsobů v období od 7. do 14. dubna 2021:
1. osobně (bez přítomnosti dítěte) – předem nás, prosím, kontaktujte na tel. čísle 731 574 059
2. 
datovou schránkou: vptikw9
3. 
e-mailem na adresu zsfre@po-msk.cz
4. poštou doporučeně na adresu školy Základní škola, Tyršova 1053, 744 01 Frenštát p.R.
Chcete-li žádat o odklad povinné školní docházky, doložte vyplněnou žádost o odklad s doporučujícím posouzením příslušného školského poradenského zařízení a odborného lékaře nebo klinického psychologa.        K doložení těchto dokumentů využijte jeden z výše uvedených způsobů.
K zápisu se dostaví děti, které se narodily v období od 1. 9. 2014 do 31. 8. 2015, a děti, které měly odloženou školní docházku

Podmínky pro přijetí

  • vyplnění formuláře přihlášky
  • doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)

Podmínky udělení odkladu školní docházky

  • písemná žádost zákonných zástupců,
  • doporučení školského porad. zařízení a doporučení odborného lékaře

Kapacita

  • žáci splňující podmínky pro přijetí jsou přijímáni bez omezení počtu

ředitelka školy PaedDr. Pavlína Palová