Organizace šk. rokuZápis do 1. třídy

Vážení zákonní zástupci.

Zápis do 1. ročníku proběhne 12. dubna 2023 mezi 12.00 - 16.00 hod.

Podmínky pro přijetí - vyplnění formuláře žádosti o přijetí - doporučení školského poradenského zařízení (PPP nebo SPC)
Podmínky udělení odkladu školní docházky - písemná žádost zákonných zástupců, - doporučení školského poradenského zařízení a doporučení odborného lékaře
Kapacita - žáci splňující podmínky pro přijetí jsou přijímáni bez omezení počtu bez spádovosti (přijati mohou být i žáci se speciálními vzdělávacími potřebami z okolních obcí a měst)
Máte-li zájem o vzdělávání Vašeho dítěte v naší škole, chcete-li se přijít podívat nebo chcete-li získat podrobnější informace o způsobu vzdělávání na naší škole, kontaktujte, prosím, vedení školy na tel. 731 574 059 nebo e-mailem na skola@zsfren.cz.

ředitelka školy PaedDr. Pavlína Palová