Projekty

Kompenzační pomůcky

Organizace využívá možnosti získání finančních zdrojů v rámci rozvojového programu MŠMT  „Podpora  vybavování škol kompenzačními pomůckami pro žáky se zdravotním postižením“.

2016
V roce 2016 nám byla schválena dotace MŠMT na program pro alternativní komunikaci SymWriter jako sw bude podpůrná pomůcka pro vzdělávání žáků školy s různým stupněm mentálního postižení a autistů.
Tento program pro alternativní komunikaci od britské firmy Widgit je plně lokalizován pro češtinu, obsahuje přes 8 000 symbolů WLS (Widgit Literacy Symbols), k nimž je přiřazeno cca 20 000 českých slov a slovních spojení. Součástí programu je také 1 500 obrázků Widgit (cliparty a fotografie). Menu programu je v češtině. Součástí programu je kvalitní český syntetický hlas pro hlasový výstup.

http://www.petit-os.cz/progr_aak.php

2015
V rámci tohoto rozvojového programu MŠMT jsme v roce 2015 předložili projekt „Klokanův kufr“, který byl zaměřený na vybavení pomůckami pro  logopedickou nápravu a rozvoj komunikačních schopností žáků. Tento projekt byl schválen k realizaci a umožnil tak objednání didaktické pomůcky v hodnotě 20.800,- Kč, která byla organizaci dodána na začátku října 2015 a byla umístěna v relaxační místnosti společně s ostatními logo pomůckami pro využití všemi pedagogy a žáky školy.

http://www.klokanuvkufr.cz/

2014
Organizaci byl schválen projekt, díky kterému jsme mohli zakoupit speciální tříkolku s nosností do 90 kg v celkové hodnotě 15.130,- Kč.  Žáci s omezenou pohyblivostí a tím pádem s obtížnou dostupností větších vzdáleností se tak můžou naučit jezdit na takovém jízdním kole a případně pak tuto dovednost využít i v dalším životě. Pro vyšší bezpečnost dětí jsme tříkolku dovybavili i tlačnou vodící tyčí, bočními zarážkami pedálů a vysokou opěrkou pro zpevnění těla.

Z rozpočtu organizace jsme zakoupili ještě druhou tříkolku pro menší děti, takže za hezkých dnů mohou děti jezdit a trénovat na asfaltovém hřišti vedle školy jak v době vyučování, tak i se školní družinou.
Zpět