Aktuální informace

Kritéria pro doučování

Doučování z Národního plánu obnovu příspěvkovým organizacím zřízeným krajem na rok 2023

ze zdrojů fondů Evropské unie – Next Generation EU (ÚZ 33086), s časovou použitelností od 1.1.2023

 

Základní kritéria:

žák se speciálními vzdělávacími potřebami, který je ohrožený školním neúspěchem

- žák s nevyhovujícím domácím zázemím či klesající motivací

- žák s odlišným mateřským jazykem bez dostatečné podpory v rodině

- žák po přestupu k obtížnou adaptací na nové prostředí

- žák, u kterého se projevilo zhoršení výsledků vzdělávání

žák, jehož jeden nebo oba rodiče mají nejvýše základní vzdělání a současně se u něj projevilo zhoršení výsledků vzdělávání

 

Doplňková kritéria

- žák z nízkopříjmové rodiny – příjemce podpory „ Obědy pro děti“

- žák bez potřebného vybavení pro výuku (korekce očí, učební pomůcky, výtvarné potřeby, vybavení pro tělesnou výchovu)
Poslední změna: 07.02.2023 - 13:51 Zpět