Projekty

Obědy dětem

Od září 2020 zabezpečujeme obědy pro 7 žáků školy prostřednictvím Obecně prospěšné společnosti WOMEN FOR WOMEN.

Od školního roku 2016/17 využíváme dotace MŠMT v programu „Dotační program pro nestátní neziskové organizace k podpoře školního stravování žáků základních škol“ . Zajišťujeme tak možnost stravování ve školní jídelně žákům, kterým ředitelka školy prominula úhradu za stravovací služby podle § 123 odst. 4 školského zákona.
Hlavní motivací je snaha pomáhat těm rodinám, jejichž ekonomická situace není dobrá a rodičům neumožňuje ani to, aby platili svým dětem obědy ve školních jídelnách.
Chceme pomáhat a také pomáháme těm žákům, kteří mají složitou finanční situaci a řádně plní své školní povinnosti. Priorita tohoto programu je motivovat žáky k lepším výkonům a lepší školní docházce. Pomoc programu je poskytována prostřednictvím škol tak, aby se obědy dostaly opravdu k dětem, které to potřebují a nemohla tak být pomoc zneužita. O zařazení do programu se tedy musí hlásit přímo škola, ale rodiče mohou školu na tento program upozornit a požádat ji, aby s námi spolupracovala. Pokud zákonný zástupce má zájem získat podporu a nebyl osloven vedením školy nebo třídním učitelem, může nás kontaktovat (nejlépe mailem na skola@zsfren.cz ). Poskytneme rádi veškeré dostupné informace o podmínkách získání této dotace.
Zpět