Projekty

Projekt - Chci to zvládnout

Chci to zvládnout CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_063/0015391

Projekt bude realizován v období od 1.9.2019 do 31.8.2021. Projekt byl schválen v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony II pro MŠ a ZŠ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a byl podpořen částkou 368 177,- Kč.

Do projektu je organizace zapojena v oblastech:

  • Využití ICT ve vzdělávání
  • Projektový den mimo školu
  • Projektový den ve škole
  • Čtenářský klub a klub zábavné logiky a deskových her
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchem
  • Zapojení ICT technika do výukyZpět