Projekty

Projekt "Ach ty počty"

Projekt „Ach ty počty“ reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_022/0006003

Projektu bude realizován v období od 1.9.2017 do 31.8.2019. Projekt byl schválen v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro MŠ a ZŠ I Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání a podpořen částkou 251.600,- Kč. Rozpočet projektu je financován 85 % z Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu. 

Do projektu je organizace zapojena v oblastech:

  • Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích – podpora žáků ohrožených školním neúspěchem prostřednictvím doučování
  • Vzájemná spolupráce pedagogů ZŠ
  • Odborně zaměřená tematická setkávání a spolupráce s rodiči žáků ZŠZpět