Projekty

Projekt EU

Projekt "Moderní speciální škola"

Projekt „Moderní speciální škola“ projekt  s registračním číslem CZ.1.07/1.4.00/21.3791 v rámci OP VK – IP oblasti podpory 1.4 s požadovanou celkovou dotací 445.719,00 Kč probíhal na naší škole v období říjen 2012 až duben 2015. V průběhu realizace tohoto projektu se pedagogové, kteří měli zájem se do tohoto projektu zapojit, vzdělávali v oblasti finanční a čtenářské gramotnosti a využití informačních technologií. Bylo zkvalitněno vybavení školy o dvě sady interaktivních tabulí SMART BOARD a to ve třídách pedagogů zapojených do projektu. Díky těmto nástrojům zapojení pedagogové tvořili vzdělávací názorné interaktivní materiály, které v rámci vyučovacích hodin mohou ve výuce přímo se žáky využívat ve výuce. Obliba práce s interaktivní tabulí umožňuje pedagogům žáky lépe motivovat a intenzivněji je zapojit do  výuky.

Manažerem projektu byl Ing. Petr Klauda.
Zpět