Projekty

Projekt " Jdeme do toho "

Projekt bude realizován v období od 1.8.2021 do 31.8.2023. Projekt byl schválen v rámci Výzvy Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony III pro MŠ a ZŠ z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání . Byl podpořen částkou 249 315,- Kč.

Do projektu je organizace zapojena v oblastech:

  • Projektový den mimo školu
  • Projektový den ve výuce
  • Doučování žáků ohrožených školním neúspěchemZpět