Projekty

Realizace Národního plánu obnovy

Účelem dotace je pořízení digitálních učebních pomůcek pro rozvoj informatického myšlení žáků a jejich digitálních kompetencí

Finanční prostředky pro naši organizaci činí

Prevence digitální propasti 82.000 Kč z Národního plánu obnovy

31. 000 Kč ze zdrojů fondu Evropské unie - Next Generation EU

 
Zpět