Projekty

Restart

V roce 2014 a 2015 jsme byli partnery Krajského zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků a informační centrum, Nový Jičín, příspěvková organizace – předkladatele projektu „Restart s celkovým rozpočtem 27,5 milionu Kč v rámci OP Vzdělávání pro  konkurenceschopnost.

Cílem tohoto projektu bylo posílit efektivní využívání nových technologií ve výuce a jejich celkovou integrací do základních a středních škol. Umožnilo nám to zapojit se do sítě ICeMSK metodicky podpořené Inovačním centrem škol MSK. Aktivita našich pedagogů byla podpořena mentoringem a používáním tabletů a notebooků, které jsme pro potřebu našich pedagogů v projektu pořídili a zůstaly pedagogům k využívání v  procesu edukace, a to i po skončení projektu.

Manažerem projektu byl Ing. Petr Klauda.

Výběrové řízení v rámci tohoto projektu na dodávku vybavení:
Zpět