Projekty

Učíme se na sluníčku

Přírodní zahrada ZŠ Tyršova 1053 je projekt s cílem revitalizovat stávající školní dvorek na edukativní, herní a relaxační prostor pro žáky se  speciálními vzdělávacími potřebami – se zdravotním postižením, kterým se rozumí především postižení mentální, případně v kombinaci s postižením tělesným, vadami řeči, souběžným postižením více vadami a autismem, kterých škola čítá v aktuálním školním roce 31.

Cílem realizace projektu je u žáků vzbudit zájem o přírodu, o procesy a zákonitosti, které v přírodě probíhají, rozvíjet v žácích zodpovědnost, samostatnost a radost z vlastního objevování a zkoumání. Realizovat a naplňovat environmentální vzdělávání jako součást běžného dne. Využívat dvorek pro společná setkávání žáků z různých ročníků a tříd. V prostorách školního dvorku na vhodném místě vytvořit přehledné a bezpečné ekologické koutky. Jednalo by se o následující prvky aktivně podporující smyslové a pohybové vnímání žáků: 

  • Pískoviště
  • Hmyzí hotel
  • Broučkovník
  • Vyvýšené záhony a pařeniště
  • Venkovní tabule
  • Lavice se stoly

Dále je cílem projektu umožnit žákům poznávat bylinky a rostliny, pečovat o ně (kypření, zalévání, sběr, sušení), uvědomit si jejich význam pro člověka, a to prostřednictvím zážitkového učení. Budou zde vysázeny bylinky a zelenina, což umožní z vypěstovaných rostlin připravit ochucenou pomazánku, v zimním období bylinkový čaj. Porovnávat chutě a vůně rostlinek, poznávat, jak se vyvíjejí, rostou, co potřebují k životu.
Zpět