Školní jídelna

Organizace využívá služeb jídelny Hotelové školy, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

ZMĚNA CENY OBĚDŮ

z důvodu výrazného zvýšení cen za potraviny a energie dochází ve školní jídelně Hotelové školy Frenštát pod Radhoštěm s účinností od 1. června 2022 ke zvýšení celkové hodnoty všech nabízených druhů pokrmů ve všech kategoriích strávníků u školního stravování, dietního stravování, stravování zaměstnanců a ostatních strávníků. Informace týkající se stravování našich žáků jsou zveřejněny i na webu naší školy.

CENY OBĚDŮ od 1.6.2022:

  • pro žáky 7-10 let ve výši 69,- Kč, finanční norma surovin 36,- Kč
  • pro žáky ve věku 11 – 14 let ve výši 72,- Kč, finanční norma surovin 39,- Kč
  • pro žáky nad 15 let ve výši 75,- Kč, finanční norma surovin 42,- Kč

Noví strávníci musí v kanceláři školní jídelny v budově střední školy odevzdat přihlášku ke stravování a zakoupit si čip v hodnotě 120 Kč. Čip žáci nosí s sebou do školní jídelny, v případě ztráty si žák musí zakoupit  čip nový. Pokud žák stravování ukončí, čip odevzdá v kanceláři školní jídelny a částka 120 Kč mu bude vrácena zpět. Stravu lze přihlašovat a odhlašovat pomocí čipu na přístroji, který je umístěn na chodbě před školní jídelnou , přes internet ( www.strava.cz) nebo telefonicky. Můžete si zde prohlížet také aktuální jídelníček.
Bližší informace najdete na stánkách Hotelové školy: http://www.hotelovkafren.cz/skolni-jidelna.
Odhlašování obědů: tel. 602 26 24 80 nebo e-mail:  stravenky@freniss.cz nebo  www.strava.cz
Za odhlašování stravy odpovídají zákonní zástupci žáků. Pokud se žák neúčastní  výuky, má nárok na příspěvek na stravu jen po první den školní absence, kdy si mohou zákonní zástupci vyzvednout stravu do jídlonosičů. Pro následující dny absence si musí obědy odhlásit nebo zaplatit jejich cenu v plné výši. Obědy se vydávají v době 11.00 – 13.45 hod. V době školních prázdnin je jídelna uzavřena.

Od 1.6.2022 je cena obědů:

  • pro žáky 7-10 let ve výši 69,- Kč
  • pro žáky ve věku 11 – 14 let ve výši 72,- Kč
  • pro žáky nad 15 let ve výši 75,- Kč

Neodhlášená strava a nevyzvednutá strava propadá, strávník nemá nárok na náhradu neodebrané stravy. Platba stravy: obědy lze uhradit v hotovosti v kanceláři školní jídelny nebo převodem z bankovního účtu.

Obědy si žáci mohou volit dle věku:

do 10 let jen oběd č. 1 (nelze vybírat)  
11 – 15 let oběd č. 1 nebo č.2  
nad 15 let oběd č.1 nebo č.2 nebo č. 3