ŠKOLSKÁ RADA

Podle § 167 odst. 7 zákona č. 561/2004 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání byla při Základní škole, Frenštát pod Radhoštěm, Tyršova 1053, příspěvková organizace zřízena školská rada. Školská rada je šestičlenná. Třetinu členů školské rady volí zákonní zástupci žáků, třetinu členů volí pedagogičtí pracovníci školy a  třetinu členů jmenoval zřizovatel. Volební období členů školské rady je  tři roky.

AKTUÁLNÍ  SLOŽENÍ ŠKOLSKÉ RADY (funkční období od  září 2015)

zástupci zřizovatele:
RNDr. Ivo Herman, ředitel Hotelové školy Frenštát p.R.
MUDr. Petra Šmajstrlová

zástupci zákonných zástupců nezletilých žáků školy:
paní Renáta Šrubařová

zástupci pedagogů:
Ing. Petr Klauda
Mgr. Nikol Synková
Předseda ŠR: Ing. Petr Klauda
Místopředseda ŠR: RNDr. Ivo Herman